Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia fizjoterapeutyczne

Treningi Umiejętności Społecznych

Zapraszamy na zajęcia Trening Umiejętności Społecznych nastolatków z Zespołem Aspergera (wiek ok.15-17 lat).

Więcej informacji

Więcej…

Wczesne wspomaganie rozwoju – dwa wolne miejsca!

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie zaprasza Rodziców zainteresowanych zajęciami dla dziecka w ramach wczesnego

Więcej…

Ograniczona obsługa – informacja

Szanowni Państwo,

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną w kraju nasze stowarzyszenie kontynuuje podjęte wcześniej działania

Więcej…

Dzień Dziecka

Wspieramy uczniów i ich rodziny!

Czas izolacji jest trudny dla nas wszystkich, jednak szczególnie dla naszych podopiecznych i ich najbliższych.

Więcej…

Projekt PFRON-AUTYZM-REHABILITACJA-SAMODZIELNOŚĆ-2019-2020

Konkurs „SZANSA-ROZWÓJ-NIEZALEŻNOŚĆ , zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Tytuł

Więcej…

Wstrzymanie bezpośredniej obsługi

Szanowni Państwo,

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną w kraju nasze stowarzyszenie podjęło działania profilaktyczne mające

Więcej…

Projekty 2020

Projekty realizowane w 2020 roku:

Projekt

Więcej…